Proqram. “İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

“İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ

İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR”

MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM

Azərbaycan, Bakı 13-14 iyun 2023

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "REINTEGRATION OF THE TERRITORIES LIBERATED FROM OCCUPATİON INTO THE COUNTRY`S ECONOMY: GOALS AND DIRECTIONS"

PROGRAM

Baku, Azerbaijan 13th-14th of June 2023

“İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR

VƏ İSTİQAMƏTLƏR”

mövzusunda

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Konfransın açılışı 13-14 iyun 2023-cü il tarixlərində Saat 11:00-da

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin

“Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcəkdir.

III korpus, IV mərtəbə, kt zalı Qeydiyyat: saat 9:30-10:30

Təşkilat komitəsi

Ünvan: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ayna Sultanova, 11

Tel: (+99412)538-92-83

E-Mail: BİM.konfrans2023”gmail.com

Təşkilat Komitəsi

Məmmədova G.H.        -    Azərbaycan   Memarlıq    və    İnşaat Universitetinin rektoru, professor, sədr.

Aslanova N.M.              -    Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

Əlizadə Ş.İ.                    - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti, katib

Qasımov A.F.                - Tədris işləri üzrə prorektor

Abdullayeva N.C.   - Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Məmmədov İ.R.     -               İqtisadi       təsərrüfat         işləri    üzrə prorektor

Naqdiyev O.Ə.              - Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

Əliyeva S.S.                   - Tədris şöbəsinin müdiri

Səmədov R.Y.   - Magistratura mərkəzinin müdiri

Xəlilov Z.M.        - Doktorantura şöbəsinin müdiri

Əliyev F.F.         - Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri

Aslanova T.T.               -     Tikinti-iqtisad fakültəsinin dekan müavini

Məmmədova Z.G.        - Memarlıq fakültəsinin dekanı

Fərzəliyev S. A.   - İnşaat fakültəsinin dekanı

Musayev Z.S.     - ST və MKS fakültəsinin dekanı

Yüsifzadə E.N. - Nəqliyyat fakültəsinin dekanı

Məmmədov S. B.          - Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsinin dekanı

Məmmədov M.A.          - Biznesin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

Əliyeva R.T.                  -     Sənayenin təşkili və idarə idarə edilməsi kafedrasının müdiri

Elmi Komitə

M.A. Məmmədov    - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment”

kafedrasının müdiri i.e.d., professor

M.C.Atakişiyev   -           Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun icraçı direktoru

R.Hüseyn                 - Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, icraçı direktorun müavini, i.e.d.

R.Y.Əliyev              - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru

H.A. Xəlilov            - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının professoru, i.e.d.

R.T.Əliyeva             - “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, i.ü.f.d.,dosent

E.Y.Məmmədov   - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru, i.e.d.

İ.A.Aslanzadə         -  Azərbaycan Texniki Universitetinin “İqtisadiyyat və statistika” kafedrasının professoru, i.e.d.

T.T.Aslanova           - “Tikinti-iqtisad” fakültəsinin dekan müavini, i.ü.f.d., dosent

Ə.M.Əliyev             - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.

E.M.Yusifov            -    “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.

İŞTİRAKÇI QURUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası

Azərbaycan    Respublikası    Kənd   Təsərrüfatı    Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Azərbaycan      Respublikası      Sahibkarlar      (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi

“AZ GRAFT Construction” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

"Yuri     Kondratyuk    adına    Poltava    Politexnikası"     Milli Universiteti

Manisa Cəlal Bayar Universiteti Xarkov Milli Yol-nəqliyyat Universiteti

Rostov "Biznes, hüquq və idarəetmə Universiteti" İstanbul Texniki Universiteti

Uluslararası Vizyon Universiteti (Makedoniya) Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat Universiteti Stockholms Universitet (İsveç)

Universitas Studiorum Zagrabiensis (Xorvatiya, Zaqreb)

AÇILIŞ VƏ PLENAR İCLAS

Giriş sözü: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, Əməkdar memar, memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova

Salamlamalar

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, akademik İsa Həbibbəyli

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Sənaye və energetika” şöbəsinin müdiri, professor Elşən Hacızadə

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Konfederasiyasının Prezidenti, i.e.d, professor Məmməd Musayev

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Baş direktoru, t.ü.f.d. Ruslan Əliyev

Plenar məruzələr:

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının rəhbəri, Milli Məclisin deputatı, akademik

Ziyad Səmədzadə - “Şərqi-Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayon- larının iqtisadi sosial inkişafı: dünən, bu gün və perspektivlər”

Ректор Южного Университета (ИУБИП) д.э.н., профессор, Имран Акперов - “Цифровое сознание - как фактор формирование человеческого капитала в реинтег- рации территории”

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, professor Vüsal Qasımlı – “Böyük qayıdış: Strategiya və icra”

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisa- diyyat İnstitutunun baş direktoru, i.e.d., professor Nazim Müzəffərli – “Qarabağın müqayisəli iqtisadi üstünlükləri”

BÖLMƏ I. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASININ PRİORİTETLƏRİ

13 iyun 2023-cü il saat 14:00 I korpus, otaq 1101

Moderatorlar :    i.e.d., prof. M.A.Məmmədov

ass. T.B.Həsənova

 1. A.Məmmədov i.e.d., professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti X.İ.Qəniyev i.ü.f.d., baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin infrastruktur layihələrinin yenidən qurulmasının vəziyyəti və inkişaf perspektivləri”
 2. F.Fikrətzadə i.ü.f.d., Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşma istiqamətləri”
 3. T.Novruzov i.e.d., prof., Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri “H.Əliyevin dövlət quruculuğunda iqtisadi islahatların rolu”
 4. А.И.Драпиковский доцент, Киевский национальный уни- верситет строительства и архитектуры, И.Б.Иванова доцент, Киевский национальный университет строительст- ва и архитектуры “Принципы оценки потребности в вос- становлении разрушенного и поврежденного недвижимого имущества на деоккупированных территориях”
 5. Н.Ю.Трифонов МА «Совет объединений оценщиков Евразии», действительный член Международной инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, кандидат физико-математических наук (Беларусь), И.Н.Мамедов МА «Совет объединений оценщиков Евразии», доктор философии по экономике (Азербайджан) “Проект девелопмента: цели и задачи”
 1. Берая Нино д.ф.э, президент Общества независимых оцен- щиков Грузии Руководство по применению Европейских Стандартов Оценки в условиях военного времени: Опыт TEGoVA (Европейская группа ассоциаций оценщиков)
 2. Тэрэбуркэ Дмитрий REV (Рекомендованный Европейский Оценщик), Директор Общественной Организации Общество Независимых Оценщиков Республики Молдова SEI RM “Практика оценки и устойчивое территориальное развитие”
 3. V.Dmytrenko Doctor of Economics, Associate Professor, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” “Directions of economic reintegration of the territories of ukraine liberated from occupation”
 4. Akperov PhD student at Istanbul Aydın University in po- litical science and international relations “The role of inter- national organisations in the context of reintegration”
 5. V.Belov Ph.D. (economics) Poltava State Agrarian University “The scientific and technical sphere's role in the Ukraine post-war reconstruction processes”
 6. C.Atakişiyev i.e.d., professor, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun icraçı direktoru “İşğaldan azad edilmiş zonalarda dövlət-özəl əməkdaşlığının rolu”
 7. A.Xəlilov i.e.d., prof., Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi “İşğaldan azad olunmuş regionların kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya mexanizmi”
 1. Ç.N. İsmayılov professor, Bakı Dövlət Universiteti “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin plan quruluşunun formalaşmasında yeni reallıqlar”
 2. Z.Yüzbaşıyeva i.e.d., professor, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat institutu, A.E.Şabanova doktorant, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat institutu “Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq risklərinin azaldılmasında sığortanın rolu”.
 3. T.Vəlişov tədqiqatçı, tarixçi, AMEA Tarix İnstitutunun elmi işçisi “Şərqi Zəngəzur oykonimlərinin regional xüsusiyyətləri”
 4. İbrahimov Prof. Departament of İnternational Relations Faculty of Economics and Administrative Sciences Ege University. Зарубежный опыт регионального развития вновь осваиваемых территорий
 5. К.Н.Салимов Заведующий кафедрой криминалистики и судебной экспертизы БГУ. “Вопросы восстановления Карабахского региона в постконфликтный период”
 6. A.Əhmədov i.e.d., professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, D.A.Abdullayev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dövlət proqramlarının regionların inkişafında rolu”
 7. С.С.Тагизаде д.ф.э., Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности, Ж.Н.Мурадова педагог, Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности “Влияние открытости национальной экономики на её экономическую безопасность”
 8. Ə.M.Əliyev ü.f.d. dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İ.Məmmədov, magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafında sahibkarlıq fəaliyyətinin rolu”
 1. H.Şirinov i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.A.Tağıyeva, magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə- nin inkişaf strategiyasının idarə edilməsi”
 2. M.Məmmədova i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, F.R.Məmmədova tələbə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Пути экономического развития освобожденных от оккупации территорий”
 3. N.Qurbanova f.ü.f.d., baş müəllim, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Quba filialı, “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi abidələrin bərpası mexanizmi”
 4. A.Qurbanzadə i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Kommersiya” kafedrası “Ərzaq bazarına qlobal təhdidlər”
 5. İ.Qəniyev, i.ü.f.d., b.m., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, R.S.Muxtarov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Azərbaycanda biznes infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
 6. S.Əliyeva, i.ü.f.d., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.S.Hüseynova magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Ölkədə və dünyada turizmin davamli inkişafi: qloballaşma və rəqabət”
 7. İ.M.Mahmudova e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, F.T.Quliyev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın regional iqtisadi siyasətində baş vermiş dəyişikliklər”.
 8. B.Böyükkişi dosent, Azərbaycan Universiteti, B.V.Tahirzadə magistrant, Azərbaycan Universiteti, “Qloballaşma dövründə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə olan təhdidlər”.
 1. C.Yasinli doktorant, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Ölkələrin iqtisadi inkişafına kiçik və orta müəssisələrin müsbət təsirləri: Azərbaycan respublikası nümunəsində”
 2. Ə.Əliyev dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, F.F.Babayev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Qarabağ iqtisadi rayonunda turizm potensialı”
 3. İ.M.Mahmudova ü.f.d., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, R.Z.Baxşəliyev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafın təhlili və qiymətləndirilməsi”
 4. N.Məmmədov i.f.d., dosent, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, A.Babayeva magistrant, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Sənaye müəssisələrinin ərazi üzrə təşkili məsələləri”
 5. A.Najafov master student, Khazar University “Long-term effects of war on trade balance: evıdence from hıstorıcal case studıes
 6. İ.Quliyeva master student (MBA), Azerbaijan University “ Macro and micro economic effects of the new economy”
 7. Ş.A.Dadaşov magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Qаrаваğ və Şərqi Zəngəzur iqtisаdi rаyоnlаrındа infrаstruktur layihələrinin qiymətləndirilməsi”
 8. N.Nəsibov i.e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, N.Ə.Yusifov magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialının mövcud vəziyyətinin təhlili”
 9. Э.Р.Ализаде магистрант, Азербайджанский Государствен- ный Экономический Университет “Приоритетные направ- ления экономического развития карабахского экономичес- кого района”
 10. Ə.Ə.Mustafayeva ü.f.d, b/m, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, N.N.Vəlizadə magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Post-müharibə dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi potensialının təhlili”
 1. Ü.Y.Hüseynova e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, M.Ş.Həsənov magistrant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının yüksəkdilməsinə təsir edən amillər”
 2. T.Cəfərova i.ü.f.d. dosent əvəzi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində sahibarlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri”
 3. A.Nəsirova i.ü.f.d., baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ”İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi inkişaf perspektivləri”
 4. Ş.İ.Əlizadə ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, R.M.Məmmədova magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanda xidmət sahələrinin fəaliyyətində strateji menecmentin əsas xüsusiyyətləri”
 5. R.İsmayilov doktorant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının iqtisadi potensialından istifadənin bəzi aspektləri”
 6. Ə.Kazımov baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, H.E.Həsənova magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Şirkətin inkişafi strategiyasinin zəruriliyi və işlənib hazirlanmasi üsullari”

BÖLMƏ II. MODERN İNFRASTRUKTURUN FORMALAŞMASI: İSLAHATLARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

13 iyun 2023-cü il saat 14:00 I korpus, otaq 1106

Moderatorlar:            i.e.d., prof. E.Y.Məmmədov

 1. i.ü.f.d., b/m. X.İ.Qəniyev
 1. I.Artemenkov, Ph.D., MRICS, Senior Lecturer, The Westminster International University in Tashkent

Market value as a specie of public value: incorporation of externalities, including the post-war reconstruction process.

 1. В.Н.Гагауз, к.э.н., REV TEGoVA, Директор Департамента оценки и залоговых операций ЧАО Акционерный банк

«Пивденный» (Одесса, Украина) С.А.Шелудько, к.э.н., доцент, гл. специалист Департамента оценки и залоговых операций ЧАО Акционерный банк «Пивденный» (Одесса, Украина) “Влияние фактора войны на оценку бизнеса”

 1. Škaev, Dr.h.c.E. REA “International Institute of Youth”, CEO “Immersive education and metaverse features for the reunion of the Turkic nations”
 2. Y.Məmmədov i.e.d., prof UNEC “Regionda formalaşan yeni reallıqlar çərçivəsində əsas makroiqtisadi hədəflər”
 3. Z.İsayev i.e.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, A.İ.Əhmədli magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “İnzibati ərazi vahidlərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsində texnologiyanın rolu”
 4. Q.Ahmadov i.e.d., Baku Engineering University, N.Y.Mamayeva master student, Azerbaijan State Economic University “Tax code on financial indicators and reporting in manifacturing enterprises”
 1. А.В.Белов к.э.н., Полтавский государственный аграрный университет “Цикличность экспорта высокотехнологичес- кой продукции в Италии”.
 2. A.Salahov professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikinti sənayesinin müasir layihələndirmə metodları və təşkilati-texnoloji etibarlılığı”
 3. Ə.M.Əliyev ü.f.d. dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ş.Xancanova magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İnnovasiya strategiyasının formalaşma- sının başlıca istiqamətləri”
 4. Ə.Abasova dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univer- siteti, M.Əsədli magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. “İnformasiya texnologiyaları bir innovasiya kimi nəzarət sistemində”
 5. Э.Г.Мамедова к.э.н., доцент, Азербайджанский Го- сударственный Университет Нефти и Промышленности, М.З.Зохрабова магистрант Азербайджанский Государст- венный Университет Нефти и Промышленности “Пути совершенствования стратегии экономического развития отраслей промышленности”
 6. M.İsmayılova p.ü.f.d., dosent, ADPU, AMEA Dendrologiya İnstitutu “Qarabağda təhsilin yenidən qurulmasında Ulu öndər Heydər Əliyevin strateji xəttinin əhəmiyyəti və hazırda bu istiqamətdə görülən işlər”
 7. M.Yusifov dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, X.R.Nəsibov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələ- rində biznes subyektlərinin iştirakı vəziyyətinin təhlili və dövlət dəstəyi”
 8. З.Ш.Бабаева Доктор экономических наук, доцент кафедры “Бухгалтерский учет”, “Дагестанский государст- венный университет” “Концепция “Умное село”: основа устойчивого развития сельского хозяйства”
 1. İsmayılov i.e.d., Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. “İdarəetmədə rəhbərin uğur qazanmasının təşkil- edici elementləri”
 2. Ə.M.Babaşov ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının inkişaf istiqamətləri”
 3. M.Əlizadə dosent, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası “Sənayedə əmək məhsuldarlıgının artıtılması məsələləri”
 4. A.Şükürova baş müəllim, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti “Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalçılarının təchizat-satış fəaliyyətinin informasiya təminatı”
 5. S.Əliyeva i.ü.f.d., müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, O.A.Ələsgərov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində milli innovasiya sisteminin inkişaf perspektivləri”
 6. Ə.Ələkbərova baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, G.Ş.İbrahimli magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Məqsədli idarəetmə: biznes səmərəlili- yinin idarəedilməsi sistemi”
 7. А.S.Şükürоvа e.n., dоsent, Аzərbаycаn Dövlət İqtisаd Uni- versiteti, N.V.Наcıyevа mаgistrаnt, Аzərbаybаycаn Dövlət İq- tisаd Universiteti “СОVİD-19 pаndemiyаsının İT sаhəsindəki şir- kətlərin strаtegiyаlаrınа təsiri və şirkətlərin cаvаb reаksiyаlаrı”
 8. S.Məcidov müəllim, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, İ.B.Daşdəmirov magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Elektron ticarətin kiçik və orta sahibkarların ixrac imkanlarına təsiri”.
 9. A.Quliyev i.e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, E.S.İsbəndiyarov magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Sahibkarlığın gələcəyi: inkişaf etməkdə olan texnologiyalar və innovativ biznes modelləri”
 1. H.Muradov i.ü.f.d.,dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Z.R.Cabbarova magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dövlət tərəfindən dəstəklənən innovasiyalar üçün dəstəkləyici mühitin yaradılması”
 2. İ.Qarayev i.e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Ə.E.İbadullayev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Rəqəmsallaşma şəraitində Azərbaycanda sığorta işinin inkişaf perspektivləri”
 3. Quliyеvа i.ü.f.d., İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasi Mərkəzi, N.Əsgərovа mаgistrаnt “İşğаldаn аzаd olunmuş ərаzilərdə аğıllı şəhər/kənd lаyihələrinin tətbiqinin sosiаl iqtisаdi nəticələri
 4. Ə.Vəliyev i.ü.f.d., baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti R.N.Rəcəbov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Müəssisənin fəaliyyətinin yüksəldilməsində seçilmiş strategiyanın rolu”
 5. E.Hacıyeva baş müəllim, Sumqayıt Dövlət Universiteti, A.V.Tağıyeva, assistent, Sumqayıt Dövlət Universiteti “Azərbaycanda korporativ idarəetmənin inkişafi problemləri: korporativ idarəetmə sahəsində islahatlar”
 6. C. Аbbаsov magistrant, Qərbi Kаspi Universiteti “Аğıllı şəhərlərdə аğıllı iqtisаdiyyаt konsepsiyаsı”
 7. C.Binnətov i.ü.f.d., dosent əvəzi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin daşınmaz əmlak bazarında rieltor xidmətlərinin informasiya sisteminin yaradılması”
 8. N.Bağırova magistrant, Qərbi Kаspi Universiteti, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Baş İdarəsi, Dövlət vergi müfəttişi ”Azərbaycanın vergi-büdcə sferasında intellektual sistemlərin tətbiqi”
 1. Г.Э.Салимли mагистр, Западно-Каспийского Университет “Современная классификация интеллектуальных транс- портных систем”
 2. R.Misirli, baş müəllim, Azərbaycan İqtisad Universiteti, M.L.Əliyeva, baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Cloud computing for business”

BÖLMƏ III. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPASI VƏ YENİDƏN QURULMASINDA İNŞAAT SEKTORUNUN ROLU

 • iyun 2023-cü il saat 14:00 I korpus, otaq 1104

Moderator: prof. İ.A.Aslanzadə

dos. E.M.Yusifov

 1. Mehmet Gülbağ Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova İl Müdürlüğü, Yalova-Türkiye, Eyüp Zengin Dr., araştırmaçı, İstanbul-Türkiye, Natiq H.Paşa g-m.e.n., dosent, Azerbaycan Teknik Üniversitesi “Türkiye’de inşaat sektöründe yaşanan iş kazalari ve meslek hastaliklari – (2007-2011 dönem analizi)”
 2. Emre Tosun bilim uzmanı (M.S), İstanbul Böyükşehir Belediyesi, İstanbul-Türkiye), Eyüp Zengin (Prof. Dr., araştırmaçı, İstanbul-Türkiye), Natiq H.Paşa (g-m.e.n., dosent, Azerbaycan Teknik Üniversitesi) “Dirençli kent oluşturma sürecinde kentsel restorasyon politikalari”
 3. Pini Davidov D, Department of Industrial Engineering and ManagementAzrieli Academic College of Engineering “Planning fallacy in performing tasks”
 1. Э.А.Алиев к.э.н., заслуженный инженер, Азер- байджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
 2. Р.В.Гурбанова Азербайджанский Госу- дарственный Университет Нефти и Промышленности “Совершенствование технологии производства строительной арматуры с учетом химических, экологических и экономических аспектов”
 1. A.Mammadova PhD in Economics, ass. prof., Azerbaijan University of Architecture and Construction K.I.Ganiyev PhD in Economics, senior lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction “The state of reconstruction of the infrastructure projects of the liberated territories of Azerbaijan and development prospects”
 2. B.Qasımlı doktorant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasının Azərbaycanda neft-qaz sənayesi üzrə tikinti sektorunun yüksəlişinə təsiri”
 3. Ə.Abasova dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, E.E.Quliyev magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Methods of modeling and analysis of risk events in the management of construction projects”
 4. H.Şirinov i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti M.Y.Sarxanov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Müəssisənin alternativ strategiyalarının formalaşmasına təsir edən amillər”
 5. M.Məmmədova i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, V.A.Əliyev magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikinti təşkilatının maddi- texniki bazası: əsas fondlar və onların təsnifatı”
 6. Ə.Ələkbərova baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İ.R.Kərimli magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikinti şirkətinin idarə edilməsinin dinamik modelinin yaradılması və modelləş- dirmənin mahiyyəti”
 1. Ş.N.Məmmədov doktorant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikinti şirkətlərinin idarəedilməsinin müasir problemləri”
 2. N.Əbilova müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Teaching aspects in Azerbaijan territories which were liberated: rebuilding education for a brighter future”.
 3. İ.Qasımov doktorant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikintidə injinirinq: ölkə və xarici təcrübənin təhlili”
 4. C.Binnətov i.ü.f.d., dosent əvəzi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.Səfərli magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Tikinti şirkətlərinin iqtisadi potensialının artırılması üçün bacarıqlı işçi qüvvəsinin formalaşdırılması”
 5. Ə.Vəliyev i.ü.f.d., baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azmərtəbəli mənzil tikintisində fəaliyyət göstərən investisya-tikinti təşkilatlarının strateji idarəetmə sistemi və onun əhəmiyyəti”
 6. Ə.Məmmədova i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Y.N.Pənahova magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Factors for Project Management Success in the Construction Industry”
 7. İ.R.Məmmədov e.n., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.N.Tahirov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikinti sənayesi müəssisələrinə innovasiyaların təsirinin qiymətləndirilməsi”
 8. A.Farzaliyev t.ü.f.d., dosent, Azərərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti G.S.Abbasova assistent, Azərərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Məhdud əmək resursları şəraitində şəbəkəli planlaşdırma məsələlərinin həlli üsulları”
 1. A.Asgarov doctoral student, Azerbaijan University of Architecture and Construction “Prospects of development of production of building materials in the liberated territories of the Republic of Azerbaijan
 2. Х.Н.Алиев mагистр, Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства “Развитие экономического потенциала города Aгдам”

BÖLMƏ IV. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA VƏ YENİDƏNQURULMASININ İNVESTİSİYA TƏMİNATI PROBLEMLƏRİ

 • iyun 2023-cü il saat 14:00 I korpus, otaq 1101

Moderatorlar:          dos. Ə.M.Əliyev

dos. Ş.İ.Əlizadə

 1. A.Məmmədov, i.e.d., prof., AZərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, O.Ə.Naqdiyev, prorektor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.Adıgözəlova, magistrant, AZərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İnvestisiya fəaliyyətinin mahiyyəti və formalaşması prinsipləri”.
 2. Н.А.Мирзарахимова Председатель ОО «Общества оценщиков Узбекистана», Председатель МА «СОО Евразии», MRICS, CFI “Оценка активов как инструмент принятия инвестиционных решений”
 3. Н.С. Игнатенко Генеральный директор ОсОО «Центр Оценки и Экспертизы Собственности «Al-Star», доцент ка- федры Математические методы и исследование операций в экономике им. И.В. Лукашовой Кыргызско-Российского Славянского Университета “Oтражение присущих рынку земли отношений суть определения рыночной стоимости”
 4. С.П. Юреня Ассоциация оценочных организаций, Республика Беларусь, Минск “Историко-культурные цен- ности, как стратегический ресурс развития территорий”
 1. Y.Kəlbiyev i.e.d., prof, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, E.E.Abullayev magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Vergi uyğunlaşdırılmasının iqtisadi cəhət- dən əsasları”
 2. Г.И.Рустамбеков д.э.н., профессор, Бакинский Государственный Университет, Р.Д.Агаев магистрант, Бакинский Государственный Университет “Сильные и сла- бые стороны внешней инвестиционной среды азербай- джанской республики (swot-анализ), а также рекомендации по продвижению и привлечению иностранных инвестиций для экономического развития Aзербайджанской республики”
 3. S.Bağırov İqtisad üzrə elmlər doktoru, professor, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qarabağ regionun azad edilmiş əraziləri- innovativ ideyalar məkanıdır”
 4. Ə.M.Əliyev ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, M.X.Əkbərov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İnvestisiya-tikinti layihələrinin idarəedilməsinin xüsusiyyətləri”
 5. İ.Q.Quliyev dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, A.Payızlı magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer- siteti “Maliyyə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsinin müasir metodları”
 6. B. Həsənova müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadiyyatının infrastrukturunun yenidən qurulmasının inkişaf perspektivləri”
 7. Ş.İ.Əlizadə ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, A.İlkin magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Leasing strategies in the management of reconstruction projects in the Karabakh region”
 1. L.Əliyeva b.m., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Z.M.Seyidova ADPU “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması”
 2. C.Binnətov i.ü.f.d., dosent əvəzi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, M.H.Abdullazadə magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Sahibkarlığın inkişaf fondu və inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsində onun rolu”
 3. Ə.M.Əliyev ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, T.T.Kərimzadə magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Maliyyə marketinqinin mahiyyəti, funksiyaları və planlaşdırılması”
 4. M.Məmmədova i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, G.V.Qafarlı magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə investisiya qoyuluşu”

BÖLMƏ V. ENERJİ, YOL, KOMMUNAL İNFRASTRUKTURUNUN BƏRPASI, İNKİŞAF PRİORİTETLƏRİ VƏ EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ

14 iyun 2023-ci il saat 14:00 I korpus, otaq 1104

Moderatorlar:           dos.R.T.Əliyeva

dos. L.N.İbrahimli

 1. T.Əliyeva i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, L.S.Rəhimova müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Green energy” potential of de-occupied territories: possibilities and perspectives.
 2. Komelina D.Sc. (Economics), Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic, Vitalii Krainiev Postgra- duate student, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic, Robert Dunaevskiy, Managing Partner in CIS, Engineering company professor Katzenbach and partners – Ukraine, “Project management in the field of geothermal energy (on the example of the de-occupied territories of Azerbaijan)”
 1. І.В.Федотова доктор економічних наук, доцент, Н.А.Бочарова кандидат економічних наук, доцент. Харківський національний автомобільно-дорожній універ- ситет “Розвиток транспортно-логістичного комплексу україни в умовах реінтеграції звільнених територій”
 2. Zhuravska Ph.D., Аs. Prof., Kyiv National University of Construction and Architecture (Kyiv, Ukraine) “Application of innovative systems at the facilities of thermal energy”
 1. Svistun, Iu. Samoilyk, M.Svystun ”Prospects of hydrogen energy in the processes of the de-occupied Ukrainian territories reconstruction”
 2. Ə.Tağıyeva doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftmaşınqayırmanın dayanıqlı inkişaf məsə- lələri”
 3. А.Н.Исмайлова магистрант, Азербайджанский Госу- дарственный Экономический Университет “Транзитно- логистические возможности Aзербайджана”
 4. F.Hüseynov doktorant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) “Azərbaycanın neft strategiyasının regio- nal nəqliyyat marşrutlarının reallaşdırılmasına təsiri”
 5. İ.Q.Quliyev e.n., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, S.K.İskəndərovа mаgistrant, Аzərbаycаn Dövlət İqtisаd Universiteti “Azərbaycanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı potensialının qiymətləndirilməsi”
 6. İ.Q.Quliyev ü.f.d., dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Ç.T.Cahangirova magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında “Yaşıl İqtisadiyyat”ın rolu və mövqeyinin qiymətləndirilməsi”
 7. A. Xamitova i.ü.f.d. dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, T.N.Əliyev magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanın qlobal nüfu- zunun artmasında logistikanın rolu”
 8. Rüstəmov magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Ətraf mühitin iqtisadi inkişafinin idarə edilməsi- nin xüsusiyyətləri”
 9. T.Əliyeva i.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ə.İ.Vəliyev magistrant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Ekoloji problemlərin həlli kimi yaşıl enerji”