Dəvətnamə. “İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Devetname. “ISGALDAN AZAD EDILMIS ERAZILERIN OLKE IQTISADIYYATINA REINTEQRASIYASI: HEDEFLER VE ISTIQAMETLER” MOVZUSUNDA BEYNELXALQ ELMI KONFRANS

 

/uploads/2023/06/devetname-konfrans-2023-1.pdf

 

Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR”  MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

                     

Hörmətli_______________________

 

Sizi

“İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR”

 mövzusunda      

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSA

dəvət edirik

 

Konfransın 13-14 iyun 2023-cü il tarixlərində

Saat 11:00-da

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcəkdir.

III korpus, IV mərtəbə, akt zalı

 Qeydiyyat: saat 9:30-10:30

 

 Təşkilat komitəsi

 

Ünvan:

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ayna Sultanova, 11

Tel:

(+99412)538-92-83

E-Mail:

BIM.konfrans.2023@gmail.com