"Biznesin iqtisadiyyatı və menecment" kafedrası

“Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalı

“Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın iqtisad elmləri bölməsinə daxil edilib (04.07.2018-ci il, protokol №11-R)
Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalının daxil edildiyi Milli və Beynəlxalq elmi məlumat bazaları və indekslər:
Məmmədov Məhəbbət Aşir oğlu
İ.e.d.. professor, "Biznesin iqtisadiyyatı və menecment" kafedrasının müdiri
AzMİU-də qeyd olunan kafedraya rəhbərlik etməklə yanaşı, 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika, 2010-cu ildən 2016-cı ilə kimi Energetika Nazirliyində “Dövlət və Beynalxalq proqramların hazırlanması və icrasına nəzarət” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış, dövlət qulluğunun Baş müşaviridir.
250+
Elmi məqalə
23
Redaksiya heyəti
2000
Tiraj
Elə indi hesab yaradaraq saytımıza üzv ola bilərsiniz.