BAŞ REDAKTOR 

 • Məhəbbət Məmmədov
  i.e.d., professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNİ

 • Ələsgər Əliyev
  i.e.n., dosent, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

MƏSUL KATİB

 • Lalə Ələkbərova
  b.m., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

REDAKSİYA HEYƏTİ

 • Ziyad Səmədzadə
  Millət Vəkili, i.e.d., professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Telman Əliyev
  t.e.d., professor, akademik, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müşaviri
 • Ahmet Kemal Çələbi (Türkiyə)
  dr., professor, Manisa Cəlal Bayar Universitetinin rektoru
 • Vahid Novruzov
  i.e.d., professor, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri
 • Vilayət Vəliyev
  i.e.d., professor, Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru
 • Məmməd Musayev
  i.e.d., professor, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (işəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti
 • Zahid Məmmədov
  i.e.d., professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi fəaliyyətin təşkili və idarəedilməsi departmentinin direktoru
 • İmran Əkpərov (Rusiya)
  i.e.d., professor, Rusiya Federasiyasının İdarəetmə, Biznes və Hüquq İnstitutunun rektoru
 • Oksana Krivoruçko (Ukrayna)
  i.e.d., professor, Xarkov Milli Nəqliyyat və Avtomobil Yolları Universitetinin “Menecment” kafedrasının müdiri
 • Tatyana Qalinskaya (Ukrayna)
  t.e.n., dosent, “Yuri Kondratyuk adına Poltava Politexnika” Milli Universiteti
 • Tofiq Hüseynov
  i.e.d., professor, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri
 • Marcin Kesy (Polşa)
  i.e.d., Bydgoszcz İqtisadiyyat Universiteti
 • Ədalət Əliyev
  t.e.d., i.e.d., nəqliyyat doktoru, professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
 • Elşad Məmmədov
  i.e.d., professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
 • Mustafa Miynat (Türkiyə)
  dr., professor, Manisa Cəlal Bayar Universitetinin “İşlət- mə və iqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı
 • Ahmet Vecdi Can (Türkiyə)
  professor, doktor, Sakarya Universitetinin Mühasibat və Maliyyə Tətbiq və Araşdırma Mərkəzinin müdiri, “Mühasibat uçotu və maliyyənin idarə edilməsi” kafedrnın müdiri
 • Rühəngiz Əliyeva
  i.ü.f.d., dosent, “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
 • Lia Matçavariani (Gürcüstan)
  c.e.d., professor, Tbilisi Dövlət Universiteti                                                                                                                                               
 • Xanlar Qəniyev

  i.ü.f.d., Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin  Təcrübə və Karyera Mərkəzinin müdiri