“İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

“ISGALDAN AZAD EDILMIS ERAZILERIN OLKE IQTISADIYYATINA REINTEQRASIYASI: HEDEFLER VE ISTIQAMETLER”  MOVZUSUNDA BEYNELXALQ ELMI KONFRANS

Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR”  MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

13-14 iyun 2023

 

İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONFERENCE

"REINTEGRATION OF THE TERRITORIES LIBERATED FROM OCCUPATİON INTO THE COUNTRY`S ECONOMY: GOALS AND DIRECTIONS"

Baku, Azerbaijan

13th-14th of June 2023

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Sədr:

G.H. Məmmədova - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, m.e.d., professor

Sədr müavini:

N.M. Aslanova - Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor, r.e.d., professor

Təşkilat komitəsinin üzvləri:

Qasımov A.F. -  Tədris işləri üzrə prorektor

Abdullayeva N.C. - Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Aslanova N.M. - Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

Naqdiyev O.Ə. - Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

Məmmədov İ.R.  - İqtisadi təsərrüfat işləri üzrə prorektor

Əliyeva S.S. - Tədris şöbəsinin müdiri

Səmədov R.Y.  - Magistratura mərkəzinin müdiri

Xəlilov Z.M. – Doktorantura şöbəsinin müdiri

Əliyev F.F. – Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri

Aslanova T.T.  – Tikinti-iqtisad fakültəsinin dekan müavini

Məmmədova  Z.G. - Memarlıq fakültəsinin dekanı

Fərzəliyev S. A. – İnşaat fakültəsinin dekanı

Musayev Z.S.  – ST və MKS fakültəsinin dekanı 

Yüsifzadə E.N. – Nəqliyyat fakültəsinin dekanı

Məmmədov S.B. – Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsinin dekanı

Məmmədov M.A. – Biznesin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının  müdiri

Əliyeva R.T. – Sənayenin təşkili və idarə idarə edilməsi kafedrasının müdiri

Məsul katib:

Əlizadə Ş.İ. - Biznesin iqtisadiyyatı və

Menecment kafedrasının dosenti

                                              

ELMİ KOMITƏ

M.A. Məmmədov - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının   müdiri kafedrasının  müdiri, i.e.d., professor

M.C.Atakişiyev- Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun icraçı direktoru

R.Hüseyn -İqtisadi islahatlar Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, icraçı direktorun müavini, i.e.d.

R.Y.Əliyev- Azərbaycan  Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz”  İB-nin baş direktoru

H.A. Xəlilov- “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment”  kafedrasının  professoru, i.e.d.

R.T.Əliyeva-  “Sənayenin təşkili və idarə idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, i.ü.f.d.,dosent

E.Y.Məmmədov -  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru, i.e.d.

İ.A.Aslanzadə - Azərbaycan Texnik Universitetinin “İqtisadiyyat və statistika” kafedrasının professoru, i.e.d.

T.T.Aslanova- “Tikinti-iqtisad” fakültəsinin dekan müavini, i.ü.f.d., dosent

Ə.M.Əliyev - “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment”  kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.

E.M.Yusifov -  “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.

     

DƏVƏT OLUNAN QURUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi

“AZ GRAFT Construction” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

"Yuri Kondratyuk adına Poltava Politexnikası" Milli Universiteti

Manisa Cəlal Bayar Universiteti

Xarkov Milli Yol-nəqliyyat Universiteti

Rostov "Biznes, hüquq və idarəetmə Universiteti"

İstanbul Texniki Universiteti

Uluslararası Vizyon Universiteti (Makedoniya)

Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat Universiteti

Stockholms Universitet (İsveç)

Universitas Studiorum Zagrabiensis (Xorvatiya, Zaqreb)

KONFRANSDA İŞTİRAK FORMASI

Konfrans online, offline formada keçiriləcək

Ünvan: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, I korpus, mərtəbə 11, otaq 1102

Əlaqə telefonu: +994125389283

E-mail: BIM.konfrans.2023@gmail.com

Nəşrlərin müəllifləri faktların, sitatların, adların, məlumatların düzgünlüyünə, akademik plagiatın olmamasına görə məsuliyyət daşıyırlar.

MÖVZULAR ÜZRƏ BÖLMƏLƏR

Bölmə 1. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının prioritetləri  

Bölmə 2.  Modern infrastrukturun formalaşması: islahatların əsas istiqamətləri

Bölmə 3. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında inşaat sektorunun rolu

Bölmə 4. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidənqurulmasının investisiya təminatı problemləri

Bölmə 5. Enerji, yol və kommunal infrastrukturunun bərpası və inkişaf prioritetləri

Bölmə 6. Şərqi Zəngəzur regionunun ekoloji təhlükəsizlik problemləri

 

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, ingilis, rus.

KONFRANSDA İŞTİRAK ÜÇÜN ŞƏRTLƏR

Konfransda iştirak - PULSUZDUR

   Konfrans üçün materiallar  05 may 2023-cü il tarixinədək   təqdim olunmalıdır.

Konfrans materialları elektron formada (faylın adı olaraq konfrans bölməsinin nömrəsi və birinci müəllifin soyadı qeyd olunmalıdır).

   Məsələn, 2_ Soyad ad.doc

   Məqalələrin  həcmi: 3-5 səhifə

Konfrans materialları elektron poçt ünvanına göndərilməlidir: BIM.konfrans.2023@gmail.com.

Məktubun mövzu hissəsində “Konfransda iştirak” barədə məlumatı mütləq qeyd edin.

Qəbul olunmuş məqalələr toplu halında nəşr olunacaqdır. Bəzi məqalələr Scopusa daxil olan jurnallarda dərc olunacaq.

KONFRANS MATERİALLARI ÜÇÜN TƏLƏBLƏR

   Mətn. Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul edilir. Məqalələr 3-5 səhifə həcmində 1,0 intervalda, 12 şrifdə, A4 formatda (MS Word 2007-10, Times New Roman, format – soldan 3 sm, sağdan 1.5 sm, yuxarıdan 2 sm, aşağıdan 2 sm olmaq şərti ilə) məsul şəxsin elektron ünvanına göndərilməklə təqdim olunmalıdır. Fayl Microsoft Word, *.doc. formasında olmalıdır.

   Xülasə. Xülasə məqalə azərbaycan dilində yazılıbsa, əvvəldə məqalənin öz dilində, sonda isə ingilis dilində, ingilis və ya rus dilində yazıldıqda isə  məqalənin öz dilində, sonda isə azərbaycan dilində yazılmalıdır.

   Açar sözlər. 5 söz və ya söz birləşməsindən az olmayaraq xülasədən sonra qeyd olunmalıdır.

   Şəkillər, cədvəllər. Şrift ölçüsü: 12., nömrəsi məqalədəki sırasına görə, sonra adı - qalın şrift (məsələn, Şəkil 1. Adı). Şəkildən sonra adı yazılır.

   Şəkillər qruplaşdırılmalı və ya vahid obyekt kimi daxil edilməlidir.

   Cədvəlin üstündə nömrəsi mətndəki ardıcıllıqla qeyd olunaraq, sonra isə adı yazılmalıdır (məsələn, Cədvəl 1. Adı).

   Düsturlar Microsoft Equation düstur redaktorundan istifadə edilməklə yazılmalı, mərkəzləşdirilməli və sıra sayı nəzərə alınmaqla mötərizədə nömrələnməlidir.

   Düsturdakı dəyişənlər kursivlə yazılmalıdır.

   Ədəbiyyat. Şrift ölçüsü: 12. İstifadə olunan mənbələr mətndə kvadrat mötərizədə sitat gətirilmə ardıcıllığına uyğun olaraq nömrələnməlidir, məsələn [2, səh. 5].

   Tərtibat. 1-ci sətir - UOT. 2-ci sətir – Məruzənin adı (qalın şrift, böyük hərflər, mərkəzdə). 3,4-cü sətir - müəllifin (lər) tam adı (Soyad, ad, ata adı), elmi dərəcə, elmi ad və e-mail. 5-ci sətir – universitetin, müəssisənin adı. Üçüncü, dördüncü və beşinci sətirlər: kursiv şrift, sağda. Bir sətir sonra mətn.

 

NƏŞR NÜMUNƏSİ

UOT

 MƏRUZƏNİN ADI

Soyad, ad, ata adı, elmi ad, vəzifə 

Mail ünvanı

Müəssisənin adı

Xülasə.

Açar sözlər:

Məruzə mətni

Ədəbiyyat:

    1.

    2.

   Abstract.

   Key words: