Heydər Əliyevin yeni iqtisadi inkişaf modeli Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin əsasıdır

Heyder Eliyevin yeni iqtisadi inkisaf modeli Azerbaycanin iqtisadi musteqilliyinin esasidir