Jurnal № 2 - 2023

PDF yüklə
İqtisadiyyatın inkişafının makroiqtisadi, sosial və ekoliji aspektləri
İnnovasiya və informasiya texnologiyalarının menecmenti