“QƏRBİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ İNKİŞAF POTENSİALI: RETROSPEKTİV TƏHLİL VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” RESPUBLIKA ELMI-PRAKTİKİ KONFRANS

PDF yüklə